Vijver graven Swifterbant

Koivijver uitgegraven en het overtollige grond afgevoerd Swifterbant