Kabel- en leidingwerk moeten zorgvuldig gebeuren en daar zijn wij expert in. Bij het graafwerk mogen geen oude kabels en leidingen beschadigd worden. Reparaties moeten vakkundig en veilig worden uitgevoerd en nieuwe kabels en leidingen moeten foutloos worden aangelegd. Daarna gaan immers de sleuven weer dicht en zijn storingen moeilijker te verhelpen. Dat alles kunt u gerust aan ons overlaten, inclusief het eventuele herstellen van opengelegde bestrating.